Det stora lyftet

Vill du vara med i nästa utvecklingsgrupp? Den riktar sig till dig som är eller varit utbränd, dras med låg självkänsla, inte når dina mål, påverkas av ett medberoende, har svårt att sätta gränser eller kunna förklara vad du vill. Du som inte är den du vet att du borde kunna vara!
Syftet med gruppen är att du ska växa i din egen inre säkerhet och trygghet som är grunden för goda relationer och designandet av ditt eget liv, samt att lära dig att sätta tydliga och gynnsamma mål för framtiden. Bli din egen inre ledare helt enkelt! Man kan likna det vid att skaffa nya bättre verktyg till livets verktygslåda! Med dig från varje träff har du övningar, insikter och djupare förståelse!
Om du svarar ja på flera av nedanstående punkter kan detta vara något för dig!

 • Jag mår bra om du mår bra
 • Jag mår bra om andra bekräftar mig
 • Jag duger om jag är perfekt
 • Jag tycker mig ha otur och ständigt drabbas av saker
 • Jag är rädd för att bli övergiven
 • Jag har svårt att lita på andra människor
 • Jag hjälper andra men blir besviken när jag inte får samma hjälp tillbaka
 • Jag anpassar mig efter varje ny miljö eller nytt umgänge jag hamnar i.
 • Jag känner mig annorlunda - ibland bättre än andra och ibland sämre, men aldrig lika dan
 • Jag har relationer med dysfunktionella människor
 • Jag känner skam och skuld
 • Jag försöker visa vad jag tycker och tänker istället för att säga det rakt ut
 • Jag försöker läsa av andra människor
 • Jag har svårt för auktoriteter
 • Jag överengagerar mig i allt och alla och tror att allt är upp till mig
 • Jag har ont i kroppen och är trött men tar inte hand om mig själv
 • Jag försöker klura ut andras problem och säger åt dem vad de ska göra
 • Jag har svårt för att vara i nuet och lever istället i det som varit eller det som komma skall
 • Jag är rätt för katastrofer och konflikter
 • Jag har svårt att sätta gränser och säger ofta ja när jag vill säga nej

Varför grupp?
De flesta hinder i vårt inre uppstår i relation till andra tidigt i livet och kan därför enklast lösas upp i kommunikation med andra, i en trygg grupp. I gruppen finns möjlighet att få syn på och förändra sina inre mönster och inre konflikter då dessa blir synliga och aktiverade genom gruppens relationer och diskussioner. Samtidigt som gruppmedlemmarna växer och får självkänsla genom att bryta sina negativa mönster, kan de dela och diskutera sin livsberättelse, sina existentiella frågor och sina dagliga problem. Man vågar ta det stöd man tidigare saknat, vilket i sig ger tillit och styrka! Gruppen ger också individen möjlighet prova nya förhållningsätt med verkliga personer utan att
det behöver få konsekvenser utanför gruppen. Gruppens möjlighet att leka med alternativa sätt att vara ökar gruppmedlemmarnas förmåga att bli den det vet att de skulle kunna vara. Alla i gruppen vinner på att man är en grupp!

Avbokning senast 14 dagar innan kursstart!