Enskilda sessioner

Är du inte den du vet att du skulle kunna vara? Ilska, sorg, rädslor, smärtor eller stress kanske stör din inre och yttre balans?  Söker du något andligen? Vill du lyfta fram din inre potential?  Längtar du efter en inre resa, likt en modern pilgrimsvandring? Då kanske jag är den holistiska samtalspartner du söker? Hos mig kan du få hjälp med blandannat:

 • Relationer
 • Stress, sömnproblem, problem att slappna av
 • Ångest, fobier och nervositet
 • Självkänsla och självinsikt
 • Sexuella störningar
 • Depression
 • Tala inför grupp
 • Humörhantering
 • Medvetenhet/Intuition
 • Studiefokusering
 • Rökavvänjning,  olika beroenden
 • Viktkontroll 
 • Kreativitet
 • Förlossning/Förlossningsrädsla 
(Om du har eller har haft psykisk sjukdom eller lider av personlighetsstörning får jag be dig rådgöra med din kontakt inom psykiatrin för godkännande och intyg om ev samarbete.)

Oavsett varför du söker upp mig så kommer du att få min fulla uppmärksamhet. Under din tid i process hos mig är det Du som är viktig! Om du är villig att ägna tid och engagemang och om du kan ha tillit till mig och processen så kommer du att få utdelning. Jag har många olika utbildningar och vilken väg som är bäst för dig gör vi upp tillsammans. Jag ser det som en styrka att jag kan erbjuda många verktyg ur min verktygslåda. Jag blandar oftast inte från gång till gång, utan vi följer en plan och ibland skapar vi en ny plan utifrån hur processen fortskrider.  Det är viktigt att du har kontroll över din väg till hälsa samt att du är delaktig i vägen dit.  Jag erbjuder också mediala samtal som ytterligare en dimension till livet. Dock ej som terapi.  Här nedanför kan du läsa lite mer om mina verktyg.

 

HYPNOTERAPI
Hypnos/Trance/Meditativ medvetenhet. Tre olika benämningar för ett förändrat medvetandetillstånd som kännetecknas av djup   avslappning med en samtidig skärpt koncentration. I denna avslappning och detta lugn kommer man förbi det logiska och ofta kritiska tänkandet. Hypnos är alltså ingen terapi utan ett tillstånd som underlättar all terapi avsevärt. Hypnos är ett förhöjt medvetandetillstånd! All hypnos är självhypnos och ett mycket naturligt tillstånd som du många gånger varit i. T ex då du är djupt försjunken i en bok eller i ett musikstycke, eller då du kör bil och plötsligt upptäcker att du nästan är framme, var tog färden vägen? Hypnos är alltså ingen sömn och man kan heller inte bli manipulerad då man är medveten hela tiden.   
Hypnosterapin har tre inriktningar och vilken vi kommer att använda oss av tar vi reda på när du kommer. De tre inriktningarna är:

 • Hypnoanalys: Här arbetar vi för att ta bort det som är orsaken till det problem du kommit till mig med. Det är bortträngningar vi letar efter. De känslor och behov vi som barn trängde undan för att vi inte just då kunde ta hand om det.  Så länge de finns inom oss styr de vårt beteende. Vi upplever att vi styrs av något inom oss som ligger bortom vår kontroll.Undantryckta känslor bildar en stark laddning av psykisk energi inombords. Om denna inte får komma till ytan skapar den mönster som är svåra att bryta. Det kan vara ångest, ilska, depression, kontrollbehov, tvångsbeteenden eller annat.
 • Suggestionsterapi: Här arbetar vi med positiva målbilder och suggestioner för att stärka det vi har inom oss. Det kan vara att tala inför grupp, målfokusering inom idrott eller examina, sluta röka, viktreducering, stresshantering, nagelbitande eller annat. Här ligger stresshanteringen också varm i tiden!
 • Regressionsterapi: Här söker vi oss bakåt för att finna orsaken till problemet. Vi söker oss bakåt både i detta liv och till tidigare liv. Om det finns tidigare liv eller om det är det undermedvetna som sänder oss bilder att arbeta med spelar inte så stor roll. Det viktiga är att det fungerar! Jag för min del tror att det finns minnen från tidigare liv, det har arbetet med mina klienter fått mig att börja tro.

HOLISTISK COACHING
Stora uppfinnare, hantverkare, föräldrar, ledare och framgångsrika män och kvinnor är undantagslöst omgivna av viktiga människor som ger dom stöd. Annars skulle dom aldrig ha nått dit dom är.  De människor som omgett dem har stöttat dem i den process de varit i och också gett dem konstruktiva frågor som utmanat deras gamla invanda tankar och mönster och fått dem bana nya vägar för både för sig själva och många andra. I  de holistiska coaching samtalen är jag ditt professionella bollplank. Jag ger inga svar, utan ställer utmanande frågor som får dig att lyfta fram svaren själv och med dem kommer kraft! Vi fokuserar på möjligheter istället för att se begränsningar.  Vi kartlägger flera områden. Med hjälp av ökad självmedvetenhet och konkreta verktyg kan du nå dit du vill.  Vi sätter upp mål och delmål. Coaching samtalen bör vara minst 4 till antalet för ett bra och väl grundat ersultat. Sluta reagera, börja agera!

STRESSHANTERING
Det är skadligt att befinna sig i stress under längre tider, eftersom de stresshormon som utvecklas har en nedbrytande effekt på kroppen. Det som stressar oss kallas stressorer. Stressorer ger negativa känslor med negativ påverkan som följd.  All stress påverkar desutom hjärtat negativt. Kroppen reagerar på stress oavsett om denna är fysisk, mental eller känslomässig! Många av mina klienter är högpresterare med ett akut behov av att slappna av men de har glömt hur. Anledningen är att kroppen efter lång tids stress tror att stressen är ett "normaltillstånd". Då är det dags att lära om. Här väver vi samman hypnoterapi för att finna orsaker, healing för att balansera och höja energin och kanske coaching för att finna nya strategier. Allt efter var du befinner dig och vad du behöver!

HEALING TOUCH OCH SPIRITUELL HEALING
Healing Touch  är en healingmetod som grundats och utvecklats av holistiska sjuksköterskor i USA. En tydlig healingform där modern akademisk kunskap och intuitivt energiarbete förenas. I USA ingår healers som ett självklart komplement till sjukvården på flera sjukhus precis som t.ex. arbetsterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster gör hos oss. I USA är Healing Touch-utbildningens program formaliserat och erkänt som en godkänd vidareutbildning för sjuksköterskor. I Sverige får denna behandlingsform alltmer uppmärksamhet. Jag är också utbild i Spirituell Healing och väver in detta i allt energiarbete jag utför. En spirituell healer är någon som i behandlingar använder sig av sitt högre jag och har mediala kunskaper, helande kvaliter och insikter i psykologiska och energimässiga strukturer i och runt vår kropp. En person som lärt sig att hålla en intention om hälsa, heligt utrymme, energimässigt för sin klient. En modern schaman.

All healing syftar till att frigöra kroppsliga blockeringar, öppna energibanorna och öka kontakten till andesjälen. Healing är en komplementär/integrativ energibehandling som kan användas tillsammans med den traditionella skolmedicinen eller som en egen behandling. Det är både avslappnande och energiskapande!  Allt i hela universum är energi som vibrerar på sin egen frekvens. När kroppen kommer i obalans vibrerar inte organen i symfoni längre. När jag behandlar dig erbjuder jag ditt energisystem en ny "information", som en stämgaffel, så att din kropp minns hur den en gång var. 

Healing ska betraktas som ett komplement till sjukvård, inte i stället för sjukvård.
Vilka är fördelarna med Healing? Smärtlindring, Påskyndar det postoperativa återhämtandet/förloppet,  Minskar eller tar bort symtom vid och efter cytostatikabehandling/kemoterapi, Reducerar stress, Dämpar ångest och depression, Stärker och hjälper immunförsvaret, Förbättrar rörlighet och tillfrisknandet efter en operation, Minskar användandet av smärtstillande mediciner postoperativt, Ökar välbefinnandet, Minskar ett ev. agiterat beteende hos dementa personer (lugnande), Minskar negativa effekter efter trauma/kronisk smärta/och posttraumatisk stress,  Assistans i livets slutskede (avslappnande, lugn, accepterande), Stödjande vid missbruksavvänjande behandling, Etablera eller fördjupa en andlig kontakt
Under en healingbehandling får du ligga på min brits med en filt över dig, slappna av och lyssna på musik, medan jag arbetar på kroppen och ute i auran som är det bioenergifält som omger din kropp. Efter en behandling kan man bli trött, lugn och ibland lite frusen. Det är många processer som går i gång i kroppen!
* Här kan du läsa mer om forskning!

MEDIALT SAMTAL
Ända sedan jag var liten har jag haft en djup insikt och förståelse om spirituella samband i livet. Syftet med det mediala samtalet är att höja din energi så att du med andra ögon kan se den situation du befinner dig i. Med tydlig och verklighetsförankrad medialitet finns jag för dig, som en kommunikationskanal till det "stora mysteriet", under vårt samtal. Med dig från vårt möte har du en ökad tillgång till din egen andlighet och din egen kapacitet och du kan tydligare se vilka möjligheter som finns. Möjligheter och inre potential du intuitivt kanske känt på dig fanns där eller möjligheter du inte vågade titta åt, men nu med större självklarhet kan ta till dig.
 
Minns att det är nu, den här sekunden, du skapar din framtid. Och eftersom du är en skapare har du också fullt ansvar för ditt eget liv! Men med lite  ovanperspektiv och visdom från ett högre medvetande kan du kanske skapa en enklare eller mer värdefull tillvaro där du lever ditt högre syfte! 

Jag är b la utbildad av Jan Jordheim och Terry Evans.  Och jag följer de etiska och moraliska riktlinjer jag blivit lärd. Vilket innebär att jag inte kommer att skrämma dig med "katastrofer" eller tala om hur du ska leva ditt liv. Frågor får du bara ställa sista minuterna. Det beror på att frågor är information och jag vill vara så neutral som möjligt när jag får mina intryck. Hur vårt samtal kommer att se ut, vilka områden jag får information kring eller från vem informationen kommer vet jag inte innan. Men en sak vet jag: Man får alltid det man just i stunden behöver!

 
SHAMANSK HEALING
Det var här allt började för mig. Jag läste Castaneda och Michael Harner. Jag var 16 år, min själ kallade och jag följde.  När jag följde hamnade jag i olika situationer, träffade olka personer, hamnade på olika kurser och såg olika sammanhang som alla väckte upp mitt vetande. Den urgamla slumrande vetskapen om hur man korrigerar energi, spårar orsak och ändrar riktning och utfall. Men som den vetgiriga person jag är kunde jag inte bara acceptera. Jag sökte bevis. Jag plockade utbildning efter utbildning och insåg efter några år att det mesta sammanfaller i Shamanismen.

Den nedre världen är rummet för barndomen och historien de tidigare liven. Här kan man hämta hem och åter integrera "förlorade delar av sin själ".  Mellanvärlden är den fysiska, nuvarande existensen, här kan man drömma fram den bästa möjliga framtiden. Övervärlden är andens osynliga sfär. Här kan man finna talanger som man inte visste att man hade, se nya vägar som är möjliga och likt örnen få en vid överblick. Sia och spåra.

Hur varje session ser ut beror på den samverkan av energier som uppstår när vi möts du, jag och Spirit. Healing, tranceresa eller kanske en ceremoni. Du kommer att få uppgfter att arbeta med  hemma 

Efter sessionen och det är viktigt att du gör detta för fullgott resultat. Det här är för dig som verkligen vill ha en inre förändring bortanför logiken, lära känna dig själv under ytan och låta  fröna av den inre potentialen få näring och växa sig starkare!
 

 
Välkommen på healing!
Välkommen på healing!

Styrs du av något inom dig som ligger bortom din kontroll?
 

Ett diplom från Svenska skolan för Etisk och Analytisk Hypnoterapi borgar för ett professionellt och etiskt användande av hypnos. SSEAHs terapeuter är speciellt utbildade i psykoterapi, psykoanalys och hypnos. De är bundna av ett etiskt kodex av högsta valör. SSEAHs mål är att vidmakthålla den högsta tänkbara standard och genom att du vänt dig till en av våra terapeuter kan du vara förvissad om att ditt förtroende ej kommer att svikas.

 Vi är inga människor med tillfällliga andliga upplevelser,
Vi är andliga varelser med tillfälliga mänskliga upplevelser.