Inför HypnoCoaching

Under coachingen

  • Coaching är en form av förflyttning från ett tillstånd till ett annat. Om du gör som du alltid har gjort, kommer du att få det du alltid har fått. Vad händer om du en dag börjar göra annorlunda?
  • Du bestämmer själv ditt syfte och mål med coachingen. Det kan vara allt från att byta jobb, våga skaffa nya vänner, börja träna, starta företag till att bli bättre att stå på dig
  • Det är genom en ärlig och rak kommunikation som vi får ut mesta möjliga av den tid vi har till­sam­mans. Om jag ställer någon fråga som du inte vill svara på är det viktigt att du säger det.  Då får du helt enkelt en annan fråga.
  • Med öppna frågor och tekniker i djup avslappning eller olika övningar arbetar vi oss igenom dina inre begränsningar och finner nya strategier. 
  • Om du har eller har haft psykisk sjukdom eller lider av personlighetsstörning får jag be dig rådgöra med din kontakt inom psykiatrin för godkännande och intyg om ev samarbete.
Efter coachingen?
  • Får du uppgifter att ta dig an och öva på till vårt nästa möte!  Allt för att känna att du nu faktiskt förändrar ditt liv  och att bevisa för dig själv att du har den kraft som behövs! 
  • Coaching går man med fördel tre till fyra gånger med  en vecka till fjorton dagars mellanrum. 


Frågeformulär inför första sessionen:

 

Formulär inför återbesöket: