Inför hypnossessionen

Bra att veta om själva hypnossessionen! 

HYPNOS

 • Jag kan inte få dig att göra något som du inte vill och du tappar INTE kontrollen när du är i hypnos. Under hypnos har du  MER kontroll än du har i vanliga fall. 
 • Du väljer själv vad du vill dela med dig av till mig. Men ju ärligare du är desto bättre resultat kommer vi att få. Jag har tystnadsplikt! Om det kommer upp saker som du vill hålla för dig själv så kan du göra det, men tala om att så är fallet! På så vis kan du behålla din integritet och jag vet att du är i en stark känsla. Det brukar många tycka är jätteskönt! 
 • Du kan inte fastna i hypnos och du är mycket mer medveten under hypnosen än vad du förmodligen tror att du ska vara. Ingen är bortkopplad mentalt under en hypnosession. Då skulle vi ju inte kunna tala med varandra! Du ska ha en viss kontroll kvar, det är som det ska vara!
 • Under första träffen så fokuserar vi på att ringa in problemet. Är problemet omfattande kan det hända att vi inte hinner med själva hypnosessionen förrän träff två. Ju mer noggrant du fyller i formuläret desto mer förarbete är redan gjort. Då brukar vi hinna hypnos första träffen.
 • Det vi gör är ett teamwork. Det är inte jag som utför terapin medan du är passiv. Jag öppnar för förändringen. Du kliver in och gör jobbet! Här banar vi väg för nya förändringar och sedan är det upp till dig att använda de verktyg du har fått. Vi hjälps åt! Fördelen med att du ser ditt ansvar i processen är att du kan känna större stolthet över resultaten sedan!
 • Jag kan inte ”tvinga ner dig” djupare i hypnos än vad du är redo för att gå. Så du kan inte prestera dig ner i hypnos. Hur djupt du går ner hänger på vad du har varit med om i livet och hur många inre rädslor du har. Jag guidar dig ner och du hamnar på den nivå du är redo för. Jag anpassar mitt arbete efter den nivå som du stannar på. Vissa processer kräver en djupare nivå och vissa en rätt lätt nivå av hypnos.  Min erfarenhet efter alla år är att man hamnar där man ska vara.  Alla får dessutom med sig en gratis självhypnos efter första träffen att lyssna på hemma mellan sessionerna. Vid träff två kan du detta! 
 • När man släpper taget om gamla problem så kommer det ibland sorg  eller ilska upp till ytan. Jag är helt bekväm med känslor och dina tårar är välkomna hos mig! Håll inte tillbaka, det gör att terapin tar längre tid!
 • Om du har eller har haft psykisk sjukdom eller lider av personlighetsstörning får jag be dig rådgöra med din kontakt inom psykiatrin för godkännande och intyg om ev samarbete.Vad händer efter hypnosen? 

 • Ibland kommer förändringar snabbt. Ibland sker de gradvis under flera månader. Eftersom förändringen sker helt naturligt så kan det hända att du märker några månader senare när du tittar tillbaka att det faktiskt har blivit stora förändringar.
 • Några veckor efter sessionen kan du gå igenom en rad känslor och upplevelser, innan pusselbitarna börjar falla på plats. Du kanske märker att du börjar tänka annorlunda, du börjar uppleva situationer på ett nytt sätt och du börjar agera på ett mer konstruktivt och positivt sätt. Därför går du inte i hypnos varje vecka hos mig. Varannan till var tredje brukar vara lagom.
 • En del upplever att de först pendlar mellan det gamla och nya tankesättet/ handlingsmönstret. Det positiva är att det undermedvetna som regel vinner och där finns nu en positiv programmering. Hjälp till genom att själv kliva in i det nya!
 • I undantagsfall händer det att problemet först försvinner helt för att sedan börja smyga sig tillbaka igen men  inte lika starkt. Det betyder ofta att problemet har flera bottnar och att vi inte hann nå allt sessionen innan. Oftast behövs det då ett par sessioner till för att lösa problemet helt. Hypnos hjälper inte alla, men väldigt väldigt många! 
 • Minns att känslor är normalt!Om du är en person som har tryckt ner  dina känslor hela ditt liv så kan det hända att det efter sessionen bryter fram lite gamla nedtryckta känslor eller att du känner olika känslor starkare än vanligt. Det är inte farligt och brukar klinga av inom några timmar eller ett par dagar. Efteråt brukar man då finna en större inre harmoni än man förut haft! Som att man ibland kan behöva prova på båda ytterligheterna innan man finner sin egen mitten. 
 • Vissa enstaka personer kan uppleva att de mår sämre efter första sessionen. Det är förmodligen en massa gammalt som banar sig väg upp mot ytan.Tveka inte att maila om du upplever det! Här gäller det att fortsätta processen. Då bör vi ses kanske redan efter en vecka och ta vid i den process du är i. Minns att 4-10 sessioner är normalt. I bland mindre och ibland mer!
 • Dagen eller dagarna innan återbesöket så kan det hända att du känner ett motstånd mot att komma. Det är ditt inre som skyddar dig från det som är nytt och skrämmande. Ju större motstånd desto närmre ett avslut är vi. KOM! Dagen innanåterbesöket glöm inte att fylla i och maila in svaren på det mkt korta återbesöksformuläret som du hittar här nedan!

Formulär inför första besöket:
 

Formulär för återbesök