2017 > 05

Vad är healing och hur fungerar det? 
Allt är energi omkring oss, vilket innebär att även ett kroppsligt problem likväl som tankar och känslor har en energistruktur. Precis som ljuset består vi av både materia och vågrörelser. Därför kan vi nå blockeringar och stagnationer i kroppen, tankarna och känslorna genom att påverka energin. Det kan göras med hjälp av subtila energier under en healingbehandling. Det finns enorma mängder av information i kroppen, ner på cellnivå, i form av tankar och minnen som har olika emotionella laddningar kopplat till sig. Negativa, smärtsamma minnen och tankar är något som inte är gynnsamt för hälsan eller välbefinnandet.
Under en healingbehandling påverkas kroppen ner på cellnivå. Inom energimedicinen betraktas alla patologiska förändringar och sjukdomar som en obalans i energistrukturen i kroppen och därmed stagnation i något av kroppens system. Under en healingbehandling tillför behandlaren egentligen inte energi, utan erbjuder energisystemet en ny information. En information som påminner din kropp om hur det en gång var och vad som är mer eftersträvansvärt. Din kropp använder sig av denna information för att hitta tillbaka till det tillstånd där kroppen läker sig själv. Healing är ett fantastiskt sätt att ta sig förbi det man inte kan veta eller alltid förstå. Det fungerar ändå!

Läs hela inlägget »

Utdrag ur min bok: Öka din mediala kompetens. 

"Vi går igenom olika faser i vårt andliga liv, ofta i steg om sju
år. Som en spiral glider vi upp genom dessa sjuåriga utvecklingssteg.
Några har vi med lätthet gett namn och vi kallar
dem barndom, tonår, familjebildande, mitt i livet och pension för att
nämna några. Det första sträcker sig från födelsen och till vi är cirka
sju år. Här grundläggs våra primära vanor. Denna grund kommer
vi många gånger att återvända till. Från sju till fjorton års ålder
grundläggs mycket som har med vår personlighet att göra och även
detta får inflytande över oss senare. Efter fjorton års ålder förändras
mönstret kraftigt då även biologiska krafter börjar få inflytande över
oss, lusten och fortplantningen. Här börjar vi också bli mer skapande
av vårt eget liv. Efter tjugoett börjar vi släppa lite av de mönster vi
inte längre vill ha. Vi söker aktivt nya och mer stimulerande vanor.
Äventyraren i oss längtar efter rymd och nya upplevelser. Efter
tjugoåtta går vi in i en djupare mognad. Vi börjar släppa de mönster
vi inte längre vill bära med oss från vår uppväxt, de vi vill ha kvar
förstärks och vi frigör oss allt mer från andras inflytande. Vi börjar
mer och mer kunna stå för den vi är, och vi har en längtan efter att
blomma ut. Man börjar alltså leva mer efter sin egenart. Runt trettiofem
kommer nästa steg och nu börjar vi aktivt prioritera det som
är bra för oss och det som hjälper oss i livet. Vi utkristalliserar oss
mer. Härifrån handlar sjutalets perioder mer om inre mognad, men
de kommer likväl.

Man kan se dessa faser som olika rum. Det är i dessa rum vi
lägger våra minnen. För att minnas barndomen går vi in i barn 
domsrummet i vårt inre och kommer så i kontakt med dessa
minnen. Rummen överlappar varandra; där ett rum upphör, tar ett
annat vid. Det är i dessa överlappningar vi hamnar i kris. Det är
fruktansvärt skrämmande att släppa taget om ett rum och låta det
dö. Döden är det som skrämmer oss mest av allt. Det är inte bara
den fysiska döden jag talar om här, mentalt dör vi flera gånger
under ett liv. Barndomen måste dö, för att tonåren skall kunna ta
vid.


Även om det var längesedan jag var i barndomens rum fysiskt,
så var det endast några år sedan jag under en period var där intensivt
mentalt och framför allt känslomässigt. Det var under min
terapi inför min hypnoterapiexamen. Under ett halvår besökte jag
kontinuerligt min barndom för att försöka finna de dolda områden
jag behövde upptäcka för att bli en helare och friare person.
Dessa dolda områden uppenbarade sig så småningom och för
varje gång de gjorde det trodde jag att jag skulle dö, det var ju
så det hade känts också den där gången i min barndom. Det var
ju därför jag hade förträngt dessa känslor. När jag vågade gå in i
känslan som vuxen och frigöra den så försvann de symptom, som
dessa undanträngda känslor så länge givit upphov till. En stark
känsla av vanmakt, som ofta gav sig uttryck i ilska.

Jag har haft en fantastisk barndom. Men inte heller jag är
förskonad från smärta. Det är förresten inte det jordelivet handlar
om. Men som vuxen var det ju inte för sent att hela detta. Det enda
jag behövde göra var att gå tillbaka och när känslan fick komma till
ytan helades de mönster denna smärta gett upphov till. I och med
detta så kom alla fantastiska och härliga minnen tillbaka. De som
legat i skuggan av smärtan. Befrielse!

Tiden finns inte. Man kan mentalt förflytta sig hur som helst.
Detta kan man göra eftersom vi lever i ett kosmos som består av
olika dimensioner, både i stort och i smått. Jag har, som du och
alla andra människor och djur, många dimensioner inom mig och
precis som jag har det så har vår jord det också. Hur många har
inte mor -eller far- föräldrar, som berättat om skogsväsen? De som
upplever dessa påstår att de finns i en annan dimension här hos
oss. En dimension som är lätt att upptäcka på landet nära naturen. 
Naturen i sig är en egen dimension med sina kraftplatser och
Devor. En Deva är en skogssjäl. En grupp träd har en Deva. Denna
Deva är som ett levande väsen, fylld av livsenergi och kärlek. Förr
i tiden visste man det och skövlade inte stora områden skog. Utan
gallrade ett träd här och ett där. Då utplånades inte Devan utan
kunde fortsätta sitt viktiga arbete, att upprätthålla liv. Devor kan,
om man stöter på dem, erbjuda stark healing.

Ytterligare en dimension är Andevärlden. Jag upplever att
den existerar här och inte alls uppe i himlen, mera som en parallell
dimension, integrerad i vår värld – den fjärde dimensionen.
Somliga talar om att vi lever i den tredje dimensionen och vi ser
tredimensionellt. Den fjärde dimensionen är vårt nästa steg, andevärlden.
Där upplever vi en annan rymd och tid än här i den tredje
dimensionen. Kanske är det endast vår medvetenhet om rymden
och tiden (rum och tidsuppfattning) som begränsar oss från att
uppleva dem?

Vi vet att barn anpassar sin medvetenhet efter omgivningen och försöker
förstå och uppleva sin omgivning genom att uppleva
på samma vis som dem, som finns runt om kring. Barn, som växer
upp med föräldrar som bejakar deras drömmar, fantasivänner och
fantasilekar, stänger inte till sin mediala förmåga som andra barn.
De lär sig inte att selektera bort detta. Så det du väljer att vara
medveten om blir din egenskapade verklighet!
[.......]
 Ser man på våra förfäder och den tro de hade med sina völvor,
nornan som stammens och byns kloka kvinna, samerna med sina
nåjder eller Nordamerikas indianer med sina Shamaner, så ser man
att det inte alltid varit så! Där var den inre verkligheten lika viktig
om inte viktigare än den yttre. Andevärlden är visserligen en annan
dimension än min vardag, men den är inte mindre verklig för det.
Den upplevs bara på ett annat sätt.

Det finns andra dimensioner bortanför andevärlden också,
precis som det finns flera här på jorden. Din verklighet kan aldrig
bli min. Min kan aldrig bli din. Men i själen är vi ändå samma. Allt
beror på vilken synvinkel vi betraktar det ifrån och vad vi vill vara
medvetna om. Vi kan inte se det som inte finns i vår egen föreställningsvärld.

Att lära sig uppleva olika verkligheter och dimensioner
är inte så svårt som det låter. Det som däremot är svårt är att veta när
det verkligen är en upplevelse av något separerat från en själv eller
när det är ens eget önsketänkande eller ego.
Det är endast genom att verkligen lära känna dig själv på djupet
som du kan lära dig att särskilja vad som är vad. Ju mer man söker
inom sig desto mer förstår man vad som är ens eget genuina och
vad som är en annan ande, ett avtryck i tiden, en annan person, en
grupps dynamik, ett djur, en plats energi, en Deva, en dröm … Ja,
som du ser, det finns många dimensioner i livet. Och kanske det
mest fantastiska av allt: Din tanke och din önskan kan påverka dessa
dimensioner, precis som jag tidigare skrev om kvantfysiken. Men
för att komma i kontakt med olika dimensioner, kunna skapa sin
egen framtid och bryta inre negativa mönster måste man lära sig
hur man tar kontakt med den inre kärnan, som står i samband med
allt detta. Det gör man genom att lära sig förstå trancefenomenet
man kan uppleva i meditation och hypnos."

Du kan beställa boken här: www.lovisamanson.se

Läs hela inlägget »

Förlossningar är speciella. Det kroppsliga arbetet med att bära ett foster på tillväxt till en färdig liten baby. Väntan. Denna väntan och längtan!

Sedan har vi förberedelserna som upptar både ditt och datt. När dagen för ankomst närmar sig så känns allt stort, tungt, moget, uppblåst och sprickfärdigt. Och så anländer det lilla underverket. Man håller det i sina armar och kan för sitt liv inte förstå hur det hela gick till?

Jag har fött tre söner. Fantastiska mirakler och underverk. Så här har det kännts alla tre gångerna. I am blessed!

Men det som är spännande är att det också kändes så här när jag startade mitt företag, varje gång jag startar en ny kurs och helt klart varje gång jag startar en ny grupp. Kanske inte lika starkt men känslan är ändå den samma. Det kändes så här när jag gjorde om företaget till ett AB och när jag skaffade kursgården, lika så när jag beställde grillkåtan till kursgården. Och nu, nu är jag gravid igen! Snart är det beräknat förlossningsdatum.

Min första bok. Jag är spänd. Sprickgärdig. Glad och vimsig. Snart finns hon i mina armar. Den här graviditeten har tagit flera år. Här har jag samlat alla mina erfarenheter av att vara medium och lärare i Medialkompetens. 20 års observation, upplevelser och erfarenheter. Min meditationsmetod Andlighetens Hus som den getts till mig av mina guider samt praktiska övningar för den som önskar förstå och utveckla sin egen medialitet.

Vill du förbeställa går det bra. 240:- plus frakt. Jag tar beställningar via mail: hc@lovisamanson.se
Skriv om du vill swisha eller ha faktura (15:- faktureringsavgift tillkommer) samt om du vill ha den skickad eller hämta den på Helhetscetrat.  (3-5 veckor tar det innan jag kan skicka ut.)

Ps. Jag erbjuder förlossningshypnos också. Har själv fött tre barn med hjälp av självhypnos! ;) 

Läs hela inlägget »

Matrixen är den energiväv vi lever i. Den väv genom vilken allt är sammanlänkat.  
Vårt universum är uppbyggt av molekyler, atomer, kvantar och kvarkar och… Ja, idag har forskarna inget svar på vad den minsta beståndsdelen är, men de menar att det är en grundenergi, en grundessens som är den minsta byggstenen i universum. Många anser att det är ljus.

Denna essens håller ihop allt.  En del menar att det är en intelligent energi, andra menar att det är Gud, kosmos, universum, Spirit eller att det är ”allt som är”.  Denna energi finns i allt. I varje sten, träd, djur, blomma, bok, bil och människa. Vi kan kalla den Spirit eller den högre källan. Vi är sammanlänkade via denna energi som genom ett gigantiskt fält, ett nät. Livets väv/ matrixen kallas inom psykologin för det kollektiva omedvetna. Jag ser det mer som en världssjäl. Men om vi nu ska återgå till grunden i universum, ja då måste vi återkomma till atomerna och molekylerna. Allt som är, är ju uppbyggt av just dessa. Du och jag, stolen du sitter och äter frukost på, och frukosten du äter också. Det är atomernas och molekylernas sammansättning som avgör om det ska vara en stol eller en morot…

Varje sak som existerar vibrerar på sin egen frekvens, trä vibrerar på sin frekvens, lite olika beroende på om det är t.ex. gran eller lönn, moroten vibrerar på sin frekvens osv.  Vi, du och jag vibrerar på vår alldeles egen frekvens. Och det gör också alla våra organ. En lever är en lever för att den har just sin frekvens, en njure är en njure för att den har sin. När vi är friska och mår bra befinner sig alla våra organ på rätt frekvens och alla dessa frekvenser harmonierar i en fin symfoni. Och universum pulserar hela tiden. Det som går ut måste gå in. Det som går upp måste gå ner. Allt återkommer alltså till källan.
 
Allt och alla hänger energimässigt ihop. Ett gigantiskt nät av de mest fina trådar av ljus håller oss sammanbundna med allt vi kommer i kontakt med och med Spirit, kosmos. Varje möte med en människa gör att vi knyter energiband mellan denna och oss. Genom dessa energiband vandrar energi-impulser som vi kan snappa upp som kanske känslor och tankar. Det är dessa energiband som gör att vi kan känna i hela kroppen vem det är som ringer innan vi svarar, för energisignalen nådde fram innan det tekniska och elektroniska han göra sitt.

Det är också dessa energiband som gör att vi råkar tänka på en person en minut innan den springer ihop med oss runt hörnet. Allt vi gör i livet påverkar oss. Allt! Från den där traumatiska olyckan, felringningen förra veckan, den där vackra vyn till den där härliga känslan när främlingen höll upp dörren för dig. Just för att allt är energi!  Allt vi stoppar i oss i form av mat och godis påverkar oss också. Vi påverkas av vår miljö, inifrån och utifrån. Det som kommer utifrån går sakta genom vår aura för att vi ska ta in det och dra lärdom och påverkas av det. Det går in i vår kropp för att sedan ledas bort när vi är färdiga med det. Vi lever nämligen i symbios med allt annat, för i grunden hålls vi ju samman av den där energin. Ljus! I grunden är vi alla en. 

Men det som vi inte orkar ta till oss? Det som vi stänger av eller inte vill se? Ja, det kan lägga sig som en blockering i oss, i vår kropp. För om vi inte vill se det, ja då kan vi heller inte släppa taget om det, för då finns det ju inte för oss. Det är begravt i vårt system. När det lagt sig som en blockering i ett organ eller i en muskel då börjar denna vibrera på fel frekvens. Och tänk dig vad som händer när flera organ och muskler vibrerar på fel frekvens, ja då förstörs hela symfonin i kroppen och vi blir så sårbara att vi kan utveckla åkommor och sjukdomar. Hur det går till? Jo, man kan alltså säga att det vi bär i vårt medvetande bär vi också i kroppen! När vi förändras ändras också vår energi.

När vi gör en insikt förändras vårt medvetande och vi börjar genast samverka med människor, platser och saker som är kongruenta med denna energi. En känsla söker en liknade, en tanke söker en liknande i denna väv av energi. Livets väv. En tanke är också energi. En tanke söker en liknande tanke i matrixen eftersom lika dras till lika. Och eftersom att universum pulserar så kommer allt du sänder ut tillbaka. När tillräckligt många tankar hittar varandra så klumpar de ihop sig och en materialisering sker. Tankar  och känslor kan skapa fysisk form!

Tänk vilken kraft det får när många tänker ljusa och helande tankar till en som är sjuk. Förr i tiden bad hela församlingen för den som låg hemma och var sjuk. Kanske var det inte så konstigt att de fick uppleva fler mirakler då, eftersom de var öppna för det. Vänder vi på detta kan vi alltså läsa/känna/se energi också! Istället för att sända ut energin låter vi den passera inom oss och så läser vi av den. Medialitet!
När vi låter våra egna eller andras tankar, känslor och livsupplevelser passera oss helt fritt så mår vi gott. När vi håller kvar vissa typer av tankar, känslor eller hänger upp oss vid vissa händelser så sänker vi vår vibrationsnivå och blir låga.  Det betyder att vi i stor utsträckning påverkar vår kropp och vår hälsa med våra tankar, känslor och vårt förhållningssätt till livet.

Detta innebär ju naturligtvis också att vi har kraften och möjligheten att återställa det som inte fungerar korrekt. Har alla blockeringar? Ja, i stort sett har vi alla det. Och detta är något vi gör med oss själva. Alla gör det. Man kan säga att det är en del av våra lärdomar. Och vi gör det i ganska stor utsträckning idag när vi lever i ett sådant hårt samhälle som vi gör. Alla terror dåd, alla måsten, all stress, alla känslor vi inte får/törs/kan leva ut.  All information som passerar oss som ska sorteras och begrundas.

Genom meditation, introspektion, motion och kreativitet kan vi rensa oss själva från många små blockeringar. Men många människor ägnar sig inte åt en enda av dessa saker. Och de kan komma mycket ledbrutna till mig och säga ”Vad har jag gjort för att förtjäna det här”? Och jag kan tyvärr bara säga ”Du har blundat för dig själv” Det är så viktigt att vi bejakar oss själva, att vi tillgodoser våra egna behov. Mat, vatten och sömn, det måste vi se till att vi får. Och det gör vi förhoppningsvis.

Men självkärleken då?  Att hjälpa sig sig själv till trygghet när man är rädd att be om hjälp. Att ge sig själv miljöombyte när själen vissnar av uttråkning? Att ge sig tid till motion, en stund av introspektion, meditation, eller att få förverkliga sig själv genom att skapa och vara kreativ eller njuta av stimulerande möten djur och människor emellan, det ges inte lika mycket tid eller får lika högt värde som till exempel ett jobb.  Men det är svepskäl för att slippa älska sig själv. Varför? Det kan vara nog så skrämmande att komma i djup kontakt med sig själv. För det är djupt där inne som ängslan, smärtan, aggressionen och sorgen bor. Men där bor också glädjen, kärleken, tryggheten, harmonin och den inre kärnan av helande kraft. Vi bär nämligen på allt. Glädje och sorg är ju samma känsla, dock sedd från två olika håll. Trycker man ner sorgen kan heller inte glädjen levas fullt ut.  

Ibland kan det vara svårt att få bukt med dessa många små blockeringarna själv. Speciellt om man haft dem en längre tid.  Då ska man be om hjälp. Auran är det energifällt som omger oss, blommor, träd och stenar. Allting har sin egen aura. Auran på en människa och ett djur har flera olika skikt. Vi talar om den fysiska kroppen, mentala kroppen, känslomässiga kroppen, eteriska kroppen och astralkroppen. Vi består av kropp, tanke, känsla och andesjäl. För att leva i balans behöver allt detta få finnas med.   När energis strömmar fria genom och mellan dessa är vi i samklang med universums puls igen. Vi har slutat gå mot strömmen eller dämt upp ån. Vi surfar!

I dag finns en uppsjö olika alternativa terapier och vad som passar dig måste du själv avgöra. Var noga med att terapeuten har diplom och certifikat för genomgången utbildning. Det är ju så att relationen till oss själva utgör nyckeln till alla andra relationer vi har. När vi ser oss själva i rätt ljus kan vi också se och älska alla andra i rätt ljus och vi upplever inte längre att det är jag och de. Jag och ni. Jag och Du. Det blir en skön upplevelse av VI. Hela jordens historia har ju visat att vi inte kan lösa våld med våld, ilska med ilska och krig med krig. Vill vi uppleva fred och frihet måste vi först skapa det i vårt eget inre, skapa det till oss själva. Människan har redan i allt för många år undvikit att se in i sina egna mörka gömmor, eftersom det gör så ont. Istället har hon valt att skylla på alla andra. Och det skapar endast klyftor. Segregation.

De initieringar livet erbjuder oss hjälp att finna harmonin inom oss igen, så vi åter kan leva i samklang med de energilagar som är. Det enda vi behöver göra är att acceptera initieringen och släppa kontrollen och följa med. Livet är så kärleksfullt när vi Iever i samklang med universums (den högre källans/Spirits) andetag och puls. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: healing, energier

Att vara öppen, att ha en stark intuition, att ha en medial och helande förmåga och/eller att vara djupt andligt förankrad är inte något som några få personer har berikats med. Nej, det är varje individs födslorätt. Se bara ett nyfött barn i ögonen så förstår du vad jag menar.

Att ha ett rent och klart medvetande är inte heller det några få personer förunnat. Det är också vår födslorätt. Min upplevelse är inte att vår resa på jorden handlar om att gå i en livsskola eller göra erfarenheter genom läxor (även om vi ofta uttrycker oss så), utan att livets stig syftar till att få oss att minnas vilka vi egentligen redan ÄR. Genom detta växer vår själ och börjar lysa än klarare!
Det är upp till oss att underhålla denna expansion och våga använda oss av det som växer sig starkare.

Jag möter nästan dagligen människor som, mitt i livet eller ännu senare, känner en inre längtan att ta fram sin unikhet och sin andlighet mer. Deras stig har lett dem till att söka enhet med Gud/Spirit/ Universum/ Det stora mysteriet. De vill förstå  vilka de var innan de kom och vilka de är när tiden här på jorden är förbi. När de ser tillbaka på livets prövningar och vad dessa syftade till att påminna dem om, inser de ofta med häpnad att de i livets stormar faktiskt varit guidade av sitt inre, haft styrka och potential och fått vägledning mot ett specifkt mål av det som är högre. När de börjar se dessa samband återkopplas de till den eviga visdom och livskompass som är varje individs födslorätt. Men visst är det lätt att tappa det heliga i livets stormar när vi febrilt håller oss i logikens och mentalens analyserande livboj?

Det är aldrig försent att börja plocka fram den andliga potentialen, då skapas mer av denna underbara energi. Varför födas rika om vi inte tillåter oss ösa ur källan? Ju mer vi ökar kontakten med vår egen andesjäl, desto mer vidgar vi vårt eget medvetande och desto mer vidgas det kollektiva medvetandet. Ringarna på vattnet sprider sig och jorden kan åter bli en mer kärleksfull plats.

I den tid vi lever i nu är det många som bejakar sin andlighet (med andlighet menar jag inte något religiöst, även om det så klart kan finnas andliga religiösa människor) och än flera, som föds med ett redan vidgat medvetande. Vägen till ett öppet sinne och ett öppet hjärta finns tillgänglig för oss alla!

Läs hela inlägget »
Etiketter: medialitet

Ordet Mesa kommer från det spanska ordet för bord eller altare. Mesan är  ett medicinknyte och sin ägares alter ego, en spegelbild av den kraft som personen bär.  Mesan är inte ägarens kraft utan den symboliserar hennes kraft och består av 12 Khuyas (medicinstenar) och en Lineage-stone. En del har också en Pi-stone kopplad till sina Munay Ki initieringar och redskap för för Healing i sin Mesa.

Varje medicinsten representerar en smärta eller ett sår som ägaren har transformerat till en källa av kraft och styrka. När det väl transformerats är det svårt att minnas vad såret egentligen bestod av. Det bleknar sakta bort, men kraften i medicinen består och bygger upp sig allt kraftigare över tid.  Där av är medicinknytet, altaret, en karta och en spegelbild av ägarens psykologiska och själsliga resa. Eftersom vi lever i samklang med livets väv och vi ständigt speglar oss och speglas av livet är mesan också en bild av livet och universum.

De kraftfulla medicinstenarna är som stämgafflar som påminner oss om den kraftfulla energi vi alltid har tillgång till, bortom det som blockerar oss. Därför kan dessa stenar användas i healing, meditation, siande och personlig utveckling. Både för ägaren själv och för andra. I medicinknytet finns också med tiden en Lineagestone. En sten man får från sin mentor och som representerar det släktled av tidigare shamaner, medicinmän, medicinkvinnor och healers som man nu själv är en del av. Har man deltagit i Munay Ki initieringar har man också en Pi-stone i sitt knyte. För att vara utrustad för meditation, bön och ceremoni har många också rökelse och andra verktyg i sitt knyte.

Vilka stenar man väljer till medicnknytet är ingen slump. Även om vi kanske tror det?! Det finns stenar som väljer oss till bärare. Du har säkert tagit med dig en sten hem någon gång från en promenad eller resa? Undermedvetet kanske för att få med dig en bit av platsens energi? Varje sten har en direktlinje till platsen varifrån stenen kommer. Vi kan alltid genom att hålla i stenen, länka oss till platsen och hämta kraft från den. Därför kan man säga att varje medicinsten har en egen röst och energi.

Vill du bygga ett medicinknyte, en mesa, kan du gå min Shamanska Utvecklings Cirkel: Cirkeln, hjulet och elden. Under den shamanska utvecklingscirkeln kommer du att göra din vandring runt medicinhjulet. Vandringen runt hjulet är en resa mot det storslagna livsöde som du planerade för när du föddes, men som du ännu kanske tvekat att möta? Det är en personlig utvecklings resa som ger dig verktyg så att du kan leva fri från rädsla, undvika begränsande tankemönster och manifestera dina drömmar till verklighet.

Att kliva in i cirkeln handlar också om ledarskap. Konsten att ta fullt ansvar för sitt eget liv, så att man kan och vågar leda sig själv att ge sitt liv en mening!  Du lär dig leda dig själv genom att få förståelse för hur vår livsenergi fungerar i samspelet med livets väv och kosmos.

De här urgamla kunskaperna är verkningsfulla och djupgående transformationsredskap som kopplar oss till det vi har glömt att vi är. Vi lever i en tid när det är dags att vakna. Kanske har det aldrig varit viktigare än nu att få tillgång till det här igen och åter implementera det i vår moderna tid. Och  för den som förvärvat sin Mesa blir livet aldrig mer det samma. Den har nu ett kraftfullt verktyg att möta livets alla utmaningar. Den vet nu hur man transformerar energislukande rädslor till kraft, förminskande tankar till verktyg och sorg till acceptans. Den som vaknar och genom sin inre transformation väcker sitt vetande, är också redo att stå i service för andra.

 

Läs hela inlägget »

När vi känner tacksamhet är vi i kontakt med allt i hela universum. Vi kommer i koherens, i rätt relation med jorden och med himlen, med oss själva och våra medmänniskor. När vi är där kan vi  åter samverka med den naturliga livskraften i universum. Den kraft som upprätthåller allt och kommunicerar med allt!
Därför är det så viktigt med tacksamhet när vi utför ceremonier; eller helt enkelt vill ändra riktning eller vill göra avslut.
När vi känner tacksamhet är vi på samma frekvens som Spirit! Våra signaler snappas upp och vi ser tydligare budskapen. Tacksamhet höjer våra frekvenser, ger oss energi, öppnar för insikter och förvandlar stopp och friktion till flow. Du drar till dig det du är!
När du är missunnsam och missbelåten drar du till dig mer av detta lågfrekventa. När du är tacksam är din energi inställd på att skapa mer av det som får dig att känna så här. Det räcker dock inte att tänka att man är tacksam. Man behöver känna det i hjärtat. Det är kraften i känslan som sätter igång magin i ditt liv! Vi kan och behöver öva på det här. Allt du drömmer om skickar du ut i livets väv. Jag brukar öva på att känna tacksamhet för sådant jag ännu inte upplevt, tacksamhet över vad jag har och tacksamhet över vad jag fått.

”Moder jord, du livgivande och livsbringande allmoder och vår himmelska fader,  det ljus som upprättar allt liv i  galaxen, TACK för att ni gav mig livet. Tack för min familj som närde mig tills jag stod på egna ben. Tack för att jag fick en lillasyster. Tack för djuren som passerat. Tack för vänner. Tack för ovänner. Tack för att jag aldrig behövde gå hungrig eller sakna kläder. Tack för all medgång. Tack för motgång. Tack för min man. Tack för våra söner. Tack! Tack för att vi kan försörja vår familj och kunnat förverkliga våra drömmar. Tack för att jag får jobba med det som får mitt hjärta att sjunga. Tack för min mans familj. Tack för för att jag kommer att få följa mina barn och barnbarn. Tack för att jag kommer att vara mer närvarande och mindre kontrollerande. Tack för att jag kommer att kunna ge vidare all kunskap jag förvärvat under mitt liv. Tack för att jag kommer att få åldras med familjen runt mig där det finns värme och sol. Tack för att jag kommer att få lämna den här jorden med känslan att jag gjort mitt bästa och att jag växt som människa. Tack för att vi får åldras tillsammans länge och väl. Och när livet rinner ut, tack för döden! Tack!”

Läs hela inlägget »
Sandpaintingceremoni Sandpaintingceremoni

Ceremonier har olika funktioner och syften. Ett syfte är att låta ceremonin göra någonting mer tydligt, att skapa koncentration - ett andligt, mentalt, emotionellt och fysiskt fokus. Ett annat är att skapa band och samhörighet. Samhörighet med gruppen, med familjen, med Spirit, naturen och viktigast av allt med vår egen andesjäl. Bröllop, begravning, dop, namngivning, förlovning, påskharen, födelsedagstårtor och paket, mandeln i gröten, tomten,bandavklippningar, olympiska spel, nobelpris och inflyttningsfest… 

Vi har massor av ceremonier runt omkring oss, religösa som ickereligiösa, även om ceremonier är något vi mer och mer kommit i från i det moderna samhället. Dagarna går i varandra och det finns inga speciella avslut  eller nystarter längre. Men när vi tar oss tid för att uppmärksamma viktiga händelser i livet med ceremonier, ger vi hela vårt väsen en chans att vara närvarande och uppleva förändringen.

Det kan vara att välkomna ett barn till världen, att lämna ett äktenskap bakom sig eller att se och uppmärksamma de sår man läkt eller de nya egenskaper man fött fram inom sig. Det kan vara att hedra nya skeenden eller att hjälpa sitt gamla jag att dö så ens nya kan få födas fram! Alla ceremonier är också fyllda av tacksamhet vilket är en speciell kraft i sig. Där tacksamheten bor får inte bitterheten och uppgivenheten plats.  Universum vibrerar också på samma frekvens som tacksamheten. När vi känner tacksamhet attraherar vi därför mer att vara tacksamma över. (Det här kommer jag att skriva om i nästa inlägg)

En kollektiv ceremoni engagerar flera människor i något gemensamt, något som förenar oss, binder oss samman och det här resulterar i att vi alla får samma fokus och kan rikta vår gemensams energi åt ett och samma håll. Vem har inte känt kraften på hemma arenan inför en hockeymatch. När laget kommer in och musiken spelar och strålkastarna dansar och publiken vrålar sitt gehör. Vilken superkraft! En individuell ceremoni syftar ofta till att ställa sig själv i harmoni, kongruens, med syftet med ceremonin. Men också med något både utanför och inuti sig själv. Att rikta sin uppmärksamhet, fokus och energi åt rätt håll. Samt att be de krafter man tror på om hjälp att finnas där under processen.  Under en ceremoni sår man energifrön som får gro och växa sig starkare.

När livet erbjuder oss utveckling och tillväxt, initiering, så kan vi söka hjälp och guidning genom olika seremonier. Det här är en av de delar vi fördjupar oss i på mina Shamanska utvecklilngscirklar.

Läs hela inlägget »
Etiketter: shamanism

Jag är tillbaka i cirkeln igen. Det var många år sedan sist. Under ett år ska jag vandra runt medicinhjulet och färdas genom de fyra väderstrecken och dess arketyper. Loda mig neråt i mitt inre och finna svar, styrkor och kvaliteter som slumrar gott i glömskan. 
Vi börjar i Söder och arketypen ormen. Likt henne ska vi ringla oss djupt ner i jordens gömmor och finna vad det är som begränsar oss så att vi kan växa oss starkare. När vi växer får vi också ömsa skinn. Vem vill gå runt i för trånga skor? 
Den här vandringen får vi göra Sandpaintings. Det är helt nytt för mig. Ett fantastiskt sätt att kommunicera med Spirit. När jag lägger ut ramen till min Sandpainting har jag redan bestämt att jag ska arbeta med ett uppbrott jag var med om som sexåring. Ett uppbrott från den trygga gatan i stan, där jag hade en självklar plats i kompisgänget och var trygg. Ett uppbrott till en ny plats på landet, utan barn och där jag aldrig riktigt kom in i förskolegruppen. Den ensamheten har följt mig genom livet. 
När jag lägger ramen kallar jag in Spirit. "Hjälp mig läka. Visa mig vad det gömmer sig för kvaliteter i den här lärdomen. Guida mig rätt" Mitt i Sandpaintingen lägger jag en lerklump. Så tungt känns det här uppbrottet. Det är den första symbolen jag arbetar med.
Helgen förlöper med diverse övningar, trumresor, Munay Ki riter och diskussioner. Synkroniciteten hjälper mig att se att varje steg ger mig svar och ledtrådar på min uppgift. Med jämnan mellanrum går jag ut till Sandpaintingen och lägger ner nya symboler. Blommor för vännerna jag lämnade. Små rötter för den trygghet jag tappade. En murken pinne för nya skolan där vuxen personal lyste med sin frånvaro, en lapp med ordet "Släpp taget" och bär för de goda vänner jag har i dag. Jag känner hur det arbetar i min Sandpainting. Hur det arbetar inom mig.
När jag åter ska titta till mitt lilla konstverk där ute kryper en snäcka tvärs igenom den. Ett budskap från Spirit. "Du har hemmet med dig där du är!" 
Vi gör en trumresa där jag blir en björn som trött vaknar till liv efter sitt vinter ide. Jag känner igen liknelsen. Jag vaknar till något nytt nu. Idet har varit tryggt, men lite ensamt. Jag är en "ensamvarg" som sällan ber om hjälp.
Åter ute vid Sandpaintingen tittar en daggmask upp mellan grässtråna. Den försvinner snart ner i myllan igen. "Moder jord är ditt hem och här är du alltid välkommen!" säger Spirit.
Jag lägger i en blomma för att hedra min urmoder, Gaia, som närt mig och bärt mig liv efter liv och som kommer att hålla mig i sin famn när jag lämnar det här jordelivet
Sista gången jag tittar till min Sandpainting lyfter ett bi från "Gaia blomman". Jag ler inom mig. "Du har vingar. Du behöver inte stanna där du inte trivs. Men kanske vågar du stanna upp ett slag när du inser att du har en liten gadd att försvara dig med?" Säger Spirit. Någon kläcks inom mig. En is börjar smälta. Jag försvarade mig sällan som liten tjej. Det kom först senare. I mellanstadiet.
En resa med skallra visar mig vägen till andra liv. Liv där jag haft en naturlig tillhörighet hela livet, men kanske känt det lite fängslande?! Min erfarenhet av uppbrott i det här livet gav mig erfarenheten av motsatsen. Nu är jag vuxen och kan välja var jag vill ha min tillhörighet. Och jag har fantastiska vänner i dag. En riktig "Soultribe!" Kanske har det här uppbrottet medfört att jag hällt dem på en liten distans för säkerhets skull? Då blir man inte så ledsen om det blir ett uppbrott?
Vi eldsceremonin har jag rullat in min Sandpainting i papper. När elden är vänlig och mottaglig lägger jag paketet i från mig i lågorna. Eldren renar och transformerar. Jag känner hur jag kommer i kontakt med de krafter och insikter som slumrat under sorgen från uppbrottet. När jag känner detta knäböjer jag vid elden och drar in motsaten genom att föra händerna genom röken och lågorna och föra in energin i mitt navelchakra, på fysisk nivå, sedan mot hjärtat, på känslomässig nivå och sist mot pannan, på intellektuell nivå. När elden falnar känner jag en enorm frid inom mig. Jag har lämnat över, släppt taget. Allt som processat de senaste dagarna har gett mig insikter och förmågan att acceptera och förlåta mig själv och andra i det förflutna. 
Några dagar senare har jag väldigt ont i halsen. Sedan kommer de befriande tårarna. Intressant är att jag blev ett "hals och öronbarn" efter uppbrottet. Ogråten gråt? Och sedan då? Jag har knappt tänkt på detta alls. Det är läkt. Borta. Däremot upplever jag mig mer öppen och mindre reserverad mot främlingar. Jag upplever att jag ber mina vänner om hjälp lite mer.
Kraften i ceremonier och initieringar är magisk. Bortanför intellektet finns så mycket styrka att hämta. Och jag vet att jag förringar min upplevelse med mina skrivna ord. Den går långt bortanför. Men jag hoppas ändå kunna inspirera dig. 
Om du känner att Spirit kallar på dig är du välkommen till cirkeln, hjulet och elden med mig. Min shamanska utvecklingsgrupp, där jag samlat allt det bästa jag fått med mig från mina olika shamanska utbildningar, initieringar och upptäcktsresor.
https://www.facebook.com/events/1343624595719832/

Läs hela inlägget »

Inlägg

Senaste kommentarer

 • Gitte » Den nya andligheten:  ”Tack för att du rör vid min själ. Min själ behövde denna omfamning”

 • Cattis » Den nya andligheten:  ”Så bra skrivet. Det är dags nu. Kram ”

 • Sophia » Psykologisk utmattning:  ”Exakt så! Jag fick ju diagnosen PTSD I maj men ännu inte fått hjälp från någon. ..”

 • Lena Lorenzen » Psykologisk utmattning:  ”Bra beskrivning Lovisa. Passande att jag läste detta idag efter att ha sett film..”

 • Carina » Olika dimensioner:  ”Fint skrivet Lovisa. Snart kan många fler få ta del av din visdom. Kommer du at..”

 • Lovisa » Psykologisk utmattning:  ”Tack Monica! Min ide var att göra en lite metaforisk beskrivning bortanför massa..”

 • Monica » Psykologisk utmattning:  ”Det bästa jag läst på länge! En beskrivning man lätt tar till sej. ”

 • Lena Lorenzen »  Lärare i olika skepnader:  ”Men åh så underbart!! Ja visst är det så...att vi får de djur vi behöver <3 Jag ..”

 • Lovisa »  Lärare i olika skepnader:  ”Vad spännande Helena att de kom in! Då ville de verkligen förmedla något <3 ”

 • Helena Emanuelsson »  Lärare i olika skepnader:  ”Tack Lovisa ! Jag hade en period när skadade o ibland döda fåglar kom i min v..”

 • Anne-Marie Nielsen » Gå inte andras väg:  ”Inte så konstigt då att jag sa upp mig på jobbet och ska starta eget. Ser verkli..”

 • Birgitta Svanemark » Gå inte andras väg:  ”Hej Lovisa, tack för samtalet tidigare! Har nu bestämt mig och börjar med terapi..”

 • Helena Emanuelsson » Väntan och längtan:  ”Det kan vara lite darrigt ibland att ta steget .”

 • Ellinor » Väntan och längtan:  ”Åhhh wow vilket bra budskap och jag ser att jag redan är på väg på "resan" ist f..”

 • Thérese L » Väntan och längtan:  ”Mitt i prick denna dag Exakt känslan av 'bittersweet' är vad jag känner just nu..”

 • Helena Emanuelsson » Du är rätt och befinner dig rätt!:  ”Tack Lovisa det du förmedlar. Precis vad som behövdes idag / ❤️ ”

 • Lena » Är du redo att ta emot?:  ”Ta emot definitivt...att bära kan ibland vara klurigt, vad finns i det undermedv..”

 • Lena » Motstånd är en form av lidande:  ”Som en fågel har jag förflyttat mig genom upplevelser, möten, erfarenheter och g..”

 • Lena » Motstånd är en form av lidande:  ”Kan inte låta bli att göra jämförelsen....att vara en ”Svensson” eller sig själv..”

 • Ewa Mårgård » Nytt år ny energi:  ”Helt rätt. Naturen är så läkande. Önskar att fler kom ut på riktigt och fick upp..”

 • anonym » Nytt år ny energi:  ”Wow vad spännande! Min första vecka vid nytt år ser ungefär likadan ut. Det inn..”

 • anonym » Nytt år ny energi:  ”Tack Lovisa för att du delger oss detta. ”

 • anonym » Nytt år ny energi:  ”Ser fram emot att få schaman-kursen hos dig när det är dags. Hör av mig snart. K”

 • Helena Emanuelsson » Det fantastiska hypnotiska tillståndet:  ”Tack fina Lovisa , det ska göras besök ! ”

Arkiv

Länkar

-

Etiketter