Kurser

Här kan du se de kurser jag håller på mitt centra i Karlstad och på min kursgård i Gravol, Norra värmland. 
 

Anmälningsformulär kurs!

 • För att både du och jag ska få ut så mycket som möjligt av den här kursen har jag vidtagit vissa regler för bokning.

  *Medialkompetens Grundkurs och Avancerad: bokar du alla steg i utbildningen.
  *Back to the roots varv 1: Bokar du alla steg i utbidningen
  *Back to the roots varv 2: Bokar du steg för steg. Men vill du ha med dig den shamanska healingen för att kunna utöva den behöver du gå alla fyra steg.
  *Reiki: Bokar du steg för steg.
  *Andlighetens Hus bokar du alla steg i utbildningen när den har flera steg. Ibland är den bara i ett steg.

  Anmälan är bindande. Du betalar per kurshelg , alla helger på en gång eller avbetalning via Klarna. Du kan skriva i meddelandefältet hur du vill göra. Vid eventuellt förhinder eller sjukdom flyttas du över till nästa grupp men betalningen fortlöper som planerat.

 Lättare börda bäres ej än kunskap, intuition och insikt.

2019
 • 26-27/1 Reiki 1 och 2
 • 4-5/2 Holistisk samtalspartner steg 1
 • 16-17/2  Medialkompetens Grundkurs DIPLOMERING
 • 23-24/3  Back to the roots, Söder, Karlstad.  
 • 6-7/4 Reiki Master
 • 8-9/4 Holistisk samtalspartner steg 2
 • 27-28/4 Medialkompetens Grundkurs steg 1, Kursstart
 • 2-5/5  Back to the roots, hela hjulet, Gravol. Nybörjare!
 • 3-4/6 Holistisk samtalspartner steg 3 och avslut.
 • 15-16/6 Back to the roots,Öster, Gravol.
 • 29-30/6 Medialkompetens Grundkurs steg 2
 • 17-18/8 Back to the roots,Norr, Gravol.  
 • 7-8/9 Medialkompeten Grundkurs steg 3
 • 5-6/10 Karuna Ki, I och II, healing (för den som har reiki 1 och 2) 
 • 23-24 Back to the roots,Öster,  Karlstad.
 • 7-8/12 Medialkompetens Grundkurs steg 4, Diplomering