Kurser

Här kan du se de kurser jag håller på mitt centra i Karlstad och på min kursgård i Gravol, Norra värmland. 
 

 • För att både du och jag ska få ut så mycket som möjligt av den här kursen har jag vidtagit vissa regler för bokning.

  *Medialkompetens Grundkurs och Avancerad: bokar du alla steg i utbildningen.
  *Back to the roots varv 1: Bokar du alla steg i utbidningen
  *Back to the roots varv 2: Bokar du steg för steg
  *Reiki: Bokar du steg för steg.
  *Andlighetens Hus bokar du alla steg i utbildningen när den har flera steg. Ibland är den bara i ett steg.

  Anmälan är bindande. Du betalar per kurshelg , alla helger på en gång eller avbetalning via Klarna. Du kan skriva i meddelandefältet hur du vill göra. Vid eventuellt förhinder eller sjukdom flyttas du över till nästa grupp men betalningen fortslöper som planerat.

 Lättare börda bäres ej än kunskap, intuition och insikt.


2018 
 • 29/6-1/7 Back to the roots,  Shamansk  utvecklingsgrupp steg  3.
 • 25-26/8  Medialkompetens Grundkurs steg 2
 •  21-23/9 Back to the roots,  Shamansk  utvecklingsgrupp steg 4.
 • 27-28/10 Medialkompetens  Avancerad steg 4
 • 10-11/11 Reiki I och II, HelhetsCentrat.
 • 24-25/11 Medialkompetens Grundkurs steg 3
 • 8-9/12 Reiki steg I och II, HelhetsCentrat
2019
 • 26-27/1 Reiki 1 och 2
 • 16-17/2  Medialkompetens Grundkurs DIPLOMERING
 • 23-24/3  Back to the roots, Söder, Karlstad.  
 • 6-7/4 Reiki Master
 • 27-28/4 Medialkompetens Grundkurs steg 1, Kursstart
 • 2-5/5  Back to the roots, hela hjulet, Gravol. Nybörjare!
 • 15-16/6 Back to the roots,Öster, Gravol.
 • 29-30/6 Medialkompetens Grundkurs steg 2
 • 17-18/8 Back to the roots,Norr, Gravol.  
 • 7-8/9 Medialkompeten Grundkurs steg 3
 • 5-6/10 Karuna Ki, I och II, healing (för den som har reiki 1 och 2) 
 • 23-24 Back to the roots,Öster,  Karlstad.
 • 7-8/9 Medialkompetens Grundkurs steg 4, Diplomering