Medialkompetens 1, 2 och 3

Det är fantastiskt att du har hittat hit! Kanske har du under en tid tänkt att du vill öka din mediala kompetens? För din egen skull eller kanske till och med för att du vill arbeta som en kanal mellan världarna? Som medium, när du arbetar i terapi eller när du möter människor? I dag vet vi att den mediala kompetensen kommer till sin rätt i alla möten. Inte bara när man arbetar som medium!

Jag har skapat en e-kurs i tre steg. De tre delkurserna tillsammans ger dig ett kursintyg där det står att jag går i god för dina kunskaper genom den här e-kursen.

Steg 1: Den mediala grunden handlar om att bygga upp sin grundenergi så att man står stadigt i de högre energierna. Du kan se det som att du skaffar dig en jordfelsbrytare så att all överskotts energi kan ledas bort så du inte får ett överslag. I den här delen får du också lära känna dig själv på ett djupare plan då vi ger oss i kast med min meditationsmetod Andlighetens Hus. Du får lära dig länka till dina guider, verktyg för välbefinnade, information om hur energier fungerar  och övningar för personlig utveckling. Kursen är upplagd så att teori varvas med föreläsningar, övningsuppgifter och inlämningsuppgifter.

Man ska läsa böckerna: Energitjuvar av Roos (om man finner den på antikvariat), Själarnas resa av Newton och Döden gav mig livet av Moorjani 

I e-kursen ingår:

 • Andlighetens Hus; min meditationsmetod för att öppna och stänga den mediala kanalen samt lära sig  att rensa känslokroppen och skapa det liv man vill leva. En tolkningsmall följer med.
 • Livets väv/Matrixen
 • Medvetandets olika delar
 • Ditt autentiska jag
 • Integritet
 • Projektioner
 • Länka till dina guider
 • Att börja vara ett medium/grundläggande info.

Sju lektioner, 950:-


OBS! När du betalat så dirigeras du till en sida som tar dig vidare.

I steg 2: Öka kontakten till dina guider
1) Vi bygger upp oss själva som energivarelser. De tre jordiska, kvinnliga, chakrana samverkar med de tre himmelska, manliga. Vill du veta hur?  Den moderna människan har till stor del förlorat sin koppling till de tre jordiska, kvinnliga energicentrumen. Symptomen på detta är vårt vansinniga framåtskridande, jagande och görande. Oförmåga att varva ner och/eller oro är tydliga tecken på detta. Att ge för mycket stimuli till de tre himmelska, manliga energicentrumen gör oss splittrade. Att ständigt vara på väg till eller ifrån gör oss bokstavligen höga, "spejsade", högkänsliga och rotlösa. Dessutom hindrar det oss att släppa tung energi och håller istället kvar stagnerade känslor. Här jobbar vi med vårt jordankare för att bli än tydligare i vår medialitet! 

•Du lär dig hur du grundar dig och blir mer närvarande och "härvarande".
•Du får bättre självkänsla i dig och ditt mediumskap genom att arbeta med dina rötter.
•Du rensar dig från energier som inte är dina!
•Du skapar ett jordankare/jorfelsbrytare så att överslag av energi kan neutraliseras.
•Du  lär dig hur du blir en del av en känslomässig recykling och får tillgång till mer vital energi.
•Du  lär dig att vara mer i dina tre kvinnliga chakran (gudinnan) så att dina tre manliga automatiskt kan öppna sig tryggt för din Spiritualitet!

Teori, psykologiskt stärkande frågor för chakrana, healingmetoder och föreläsningar blandas med fem olika meditationer. Allt anpassat till respektive chakra. 

2) Vi startar vårt arbete tillsamman med vårt team (guiderna):
Det finns tre frekvenser som underlättar all kommunikation med andra sidan. Framför allt med våra guider. I den här kursen får du reda på hur du kan komma i samklang med dessa frekvenser och på så vis bli en bättre mottagare för information. Du får också arbeta på att skapa en bättre relation till dina guider, komma dem närmre, så att ni kan samarbeta på bästa möjliga vis under den här jordevandringen! Tre olika inspelade, vägledda meditationer följer med. Lika så tre föreläsningar, tre teoripass och utvecklande frågor och övningar. Dessutom får du 3 nya guidade meditationer! 

Man ska läsa: Shanti Devi av Lönnerstrand och och Livet med kvantfysiska glasögon av Säflund/Nordieng

I e-kursen ingår:

 • Hur man bygger upp sin energi
 • Arbeta fram en tydligare kommunikation med sitt andeteam/guiderna
 • Chakrasystemet
 • Grundning och centrering
 • Verklighetsförankrad medialitet
 • Fördjupning i de kvinnliga chakrana samt förståelse för hur de hänger i hop med de manliga.
 • Tre byggstenar för en mer öppen frekvens och tydlig kommunikation med guiderna.

Sammanlagt 8 lektioner och 8 meditationer 950:-

OBS! När du betalat så dirigeras du till en sida som tar dig vidare.

Steg 3: Slipa dina unika förmågor som medium! Detta är kursen där vi kommer att träffas lite mer du och jag. Den har lite mer inlämningsuppgifter där jag kommer att skicka dig övningar  och reflektioner som passar dig utifrån hur du fungerar i din medialitet. Här kommer också praktisk information kring hur man möter klienter och hur man lever med sin förmåga. Du kommer också att få en liten sittning, via mail, där jag kanaliserar budskap från dina guider till dig. Det är nu det börjar bli verkligt! Efter steg 3 erhåller du ditt kursintyg

I e-kursen ingår:

 • Hur man slipar sina mediala färdigheter
 • Hur man håller en sittning
 • Intuitiva övningar
 • Psykometri
 • Förhållningssätt till kunder samt hur man värnar om sin förmåga
 • Motagningen
 • Börja verka som ett medium
 • Personlig feedback på övningar


5 lektioner, 1800:- (Önskar du diplom behöver du komma på min kurs i karlstad)

OBS! När du betalat så dirigeras du till en sida som tar dig vidare.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor! Annars önskar jag dig varmt välkommen till min skola för mediala sökare!